วงเล็บ

จำนวนอักขระ: 138 อ่านเพิ่มเติม...

ขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วย

ตัวหนาคู่มุม

ด้วยองค์ประกอบเพิ่มเติม

ตัวยกตัวห้อยขนาดเล็ก

แนวตั้ง

There is a famous phrase “to take out of the brackets” that means “to ignore” or “not to take into account”. Indeed, in Math a bracketed expression is more important, but if we are talking about texts, the situation is diametrically opposed. The parenthetical text is usually a less important additions or circumstantiation. How come mathematicians have a stronger hold over a spoken language than writers?

Anyway, you can determine the weight of everything using brackets of different sizes and shapes from this set.

ดูสิ่งนี้ด้วย

คัดลอก!