สัญลักษณ์ภาษากรีก

จำนวนอักขระ: 49 อ่านเพิ่มเติม...

HTML Entities for Greek Symbols, Code Table

สัญญลักษณ์ รหัส HTML รหัส CSS Unicode เอนทิตี ชื่อ
Α ตัวอักษรกรีกตัวใหญ่
Β ตัวอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่เบต้า
Γ ตัวอักษรกรีกโบราณแกมมา
Δ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Delta
Ε อักษรกรีก Epsilon
Ζ เงินตัวอักษรกรีกซีตา
Η อักษรกรีก Eta
Θ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Theta
Ι อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Iota
Κ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่คัปปา
Λ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่แลมดา
Μ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Mu
Ν ตัวอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Nu
Ξ อักษรกรีกตัวจิน
Ο ตัวอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ไมครอน
Π อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Pi
Ρ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Rho
Σ อักษรกรีกซิกมา
Τ ตัวอักษรกรีกเอกภาพเอกภาพ
Υ ตัวอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่
Φ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่พี
Χ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Chi
Ψ อักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ Psi
Ω ตัวอักษรกรีกตัวใหญ่โอเมก้า
α ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก
β อักษรกรีกตัวเล็กเบต้า
γ อักษรกรีกตัวเล็กแกมม่า
δ กรีกจดหมายเล็กเดลต้า
ε อักษรตัวเล็กกรีกเอปไซลอน
ζ ตัวอักษรกรีกตัวเล็กซีตา
η อักษรตัวเล็กกรีก
θ ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก Theta
ι ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก Iota
κ ตัวอักษรกรีกตัวเล็กคัปปา
λ อักษรตัวเล็กกรีกแลมดา
μ ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก
ν ตัวอักษรกรีกตัวเล็กนู
ξ อักษรกรีกตัวจิ๋ว
ο กรีกตัวอักษรขนาดเล็กไมครอน
π ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก Pi
ρ อักษรกรีกตัวเล็ก Rho
ς อักษรตัวเล็กกรีกซิกมาสุดท้าย
σ อักษรตัวเล็กกรีกซิก
τ ตัวอักษรกรีกตัวเล็กเอกภาพ
υ อักษรกรีกตัวย่อ Upsilon
φ ตัวอักษรกรีกตัวเล็กพี
χ อักษรตัวเล็กกรีกจิ
ψ ตัวอักษรขนาดเล็ก Psi ของกรีก
ω โอเมก้าอักษรกรีกตัวเล็ก
ϑ สัญลักษณ์กรีก Theta
ϒ Greek Upsilon พร้อมสัญลักษณ์ Hook
ϖ สัญลักษณ์กรีก Pi

ดูสิ่งนี้ด้วย

คัดลอก!