Znaki specjalne HTML

Ta tabela jest uzupeŇāniona znakami specjalnymi i ich elementami HTML.

Waluta

Symbole HTML-kod CSS-kod Unicode Mnemonika TytuŇā
$ Znak dolara
¬Ę Znak Cent
£ Znak funta
¤ Znak waluty
¥ Znak jena

R√≥Ňľne symbole

Symbole HTML-kod CSS-kod Unicode Mnemonika TytuŇā
Znak praw autorskich Znak praw autorskich
Zarejestrowany znak Zarejestrowany znak
Znak towarowy Znak towarowy
@ Komercyjne
‚Ąā Double-Struck Capital C
‚ĄÖ Opieka nad
‚Ąä Skrypt MaŇāy G
‚Ąč Script Capital H
‚ĄĆ Stolica Czarnej Litery H
‚Ąć Double-Struck Capital H
‚Ąé StaŇāa Plancka
‚ĄŹ StaŇāa Plancka nad dwoma Pi
‚Ąź KapitaŇā skryptowy I
‚ĄĎ Stolica Czarnej Litery I
‚Ąí Skrypt Capital L
‚Ąď Skrypt MaŇāy L
‚Ąē Double-Struck Capital N
‚ĄĖ Numero Sign
‚Ąó Prawa autorskie do nagrywania dŇļwińôku
‚Ąė Skrypt KapitaŇā P
‚Ąô Double-Struck Capital P
‚Ąö Double-Struck Capital Q
‚Ąõ Script Capital R
‚Ąú Czarno-literowy kapitaŇā R
‚ĄĚ Double-Struck Capital R
‚Ąě Recepty Take
‚Ą§ Double-Struck Capital Z
‚Ąß Odwr√≥cony znak Ohma
‚Ą® Stolica Czarnej Litery Z
‚Ą© Zwr√≥ciŇā sińô do greckiej maŇāej litery Iota
‚Ą¨ Skrypt KapitaŇāowy B
‚Ą≠ Stolica Czarnego Listu C
‚ĄĮ Skrypt MaŇāy E
‚Ąį Skrypt KapitaŇāowy E
‚ĄĪ Script Capital F
‚Ą≥ Skrypt Capital M
‚Ąī Skrypt MaŇāy O
‚ĄĶ Symbol Alef
‚Ą∂ Symbol zakŇāadu
‚Ą∑ Symbol Gimel
‚Ął Symbol Dalet
‚ÖÖ Double-Struck Italic Capital D
‚ÖÜ Double-Struck Italic Small D
‚Öá Italic Double Struck Small E
‚Öą Double-Struck Italic Small I
‚ėÖ Czarna Gwiazda
‚ėÜ BiaŇāa Gwiazda
Czarny telefon Czarny telefon
ŇĽeŇĄski znak ŇĽeŇĄski znak
Mńôski znak Mńôski znak
Czarny kombinezon pikowy Czarny kombinezon pikowy
Czarny garnitur klubu Czarny garnitur klubu
Czarny garnitur z sercem Czarny garnitur z sercem
Czarny diamentowy garnitur Czarny diamentowy garnitur
◊ Romb
‚ô™ √ďsma uwaga
‚ô≠ PŇāaski znak muzyczny
‚ôģ Muzyka naturalny znak
‚ôĮ Ostry znak muzyczny
‚úď SprawdŇļ znak
‚úó GŇāosowanie X
‚ú† KrzyŇľ maltaŇĄski
‚ú∂ SzeŇõńá spiczastych czarnych gwiazd
‚Ěė Lekki pionowy pasek
‚Ě≤ Lekki ornament z uchwytem do skorupy Ňľ√≥Ňāwia lewego
‚Ě≥ Lekki ornament ze wspornikiem skorupy Ňľ√≥Ňāwia prawego

Symbole interpunkcyjne

Symbole HTML-kod CSS-kod Unicode Mnemonika TytuŇā
! Wykrzyknik
# Znak liczbowy
% Znak procentu
& Ampersand
( Lewy nawias
) Prawy nawias
* Gwiazdka
, Przecinek
. Kropka
/ Solidus
: Dwukropek
; Ňörednik
? Znak zapytania
[ Lewy wspornik kwadratowy
\ Reverse Solidus
] Prawy kwadratowy wspornik
^ Circumflex Accent
_ Niska linia
` Grave Accent
{ Lewy wspornik krńôty
| Pionowa linia
} Prawy nawias klamrowy
~ Tylda
ňÜ List modyfikujńÖcy Circumflex Accent
¬† PrzestrzeŇĄ bez przerwy
‚Äā En Space
‚ÄÉ Em Space
‚ÄČ Cienka przestrzeŇĄ
‚ÄĆ Zero Width Non-Joiner
‚Äć Zero Width Joiner
‚Äé Znak od lewej do prawej
‚ÄŹ Znak od prawej do lewej
¡ Odwrócony wykrzyknik
¦ Zepsuty bar
§ Znak sekcji
¨ Diaeresis
¬™ Kobiecy wskaŇļnik porzńÖdkowy
¬ Nie podpisuj
¬≠ Mińôkki dywiz
¬Į Macron
² Indeks górny Dwa
³ Indeks górny Trzy
¬ī Ostry akcent
¬Ķ Mikro znak
¶ Znak Pilcrow
¬∑ Ňörodkowa kropka
¬ł Cedilla
¬Ļ Indeks g√≥rny Jeden
¬ļ Mńôski wskaŇļnik porzńÖdkowy
¬Ņ Odwr√≥cony znak zapytania
‚Äź ŇĀńÖcznik
‚Äď En Dash
‚ÄĒ Em Dash
‚Äē Pasek poziomy
‚ÄĖ Podw√≥jna linia pionowa
† Sztylet
‡ Podwójny sztylet
‚ÄĘ Kula
‥ Lider dwóch kropek
… Elipsa pozioma
‚Äį Na znak Mille
‚ÄĪ Na dziesińôńá tysińôcy znak√≥w
‚Ä≤ gŇā√≥wny
″ Double Prime
‚Äī Triple Prime
‚ÄĶ Odwr√≥cony Prime
‚Äĺ Overline
‚ĀĀ Punkt wstawiania Careta
‚ĀÉ Hyphen Bullet
‚ĀĄ Frakcja Cińôcie
‚ĀŹ Odwr√≥cony Ňõrednik
‚Āó Czteroosobowy Prime

–°udzysŇā√≥w

Symbole HTML-kod CSS-kod Unicode Mnemonika TytuŇā
" CudzysŇā√≥w
' Apostrof
¬ę Znak cudzysŇāowu po lewej stronie z podw√≥jnym kńÖtem
¬Ľ Znak cudzysŇāowu po prawej stronie z podw√≥jnym kńÖtem
‚Äė Lewy znak cudzysŇāowu
‚Äô Prawy pojedynczy znak cudzysŇāowu
‚Äö Znak cudzysŇāowu pojedynczego niskiego poziomu 9
‚Äú Lewy znak cudzysŇāowu
‚ÄĚ Znak podw√≥jnej notowania z prawej strony
‚Äě Znak cudzysŇāowu podw√≥jnego niskiego poziomu 9
‚ÄĻ Znak cudzysŇāowu pojedynczego lewego kńÖta wskazujńÖcego
‚Äļ Znak cudzysŇāowu z pojedynczym kńÖtem prostym

Frakcja

Symbole HTML-kod CSS-kod Unicode Mnemonika TytuŇā
¬ľ Vulgar Fraction One Quarter
¬Ĺ Vulgar Fraction One Half
¬ĺ Wulgarna frakcja Trzy czwarte
‚Öď Vulgar Fraction One Third
‚ÖĒ Vulgar Fraction Two Thirds
‚Öē Vulgar Fraction One PińÖta
‚ÖĖ Vulgar Fraction Dwa pińÖte
‚Öó Frakcja Wulgarna Trzy PińÖte
‚Öė Frakcja Wulgarna Cztery PińÖte
‚Öô Vulgar Fraction One Sixth
‚Öö Vulgar Fraction Five Sixths
‚Öõ Vulgar Fraction One Eighth
⅜ Vulgar Fraction Trzy ósme
‚ÖĚ Vulgar Fraction Pińôńá √≥smych
‚Öě Vulgar Fraction Siedem √≥smych

Symbole matematyczne

Symbole HTML-kod CSS-kod Unicode Mnemonika TytuŇā
+ Znak plus
‚ąí Minus
√ó Znak mnoŇľenia
√∑ Znak podziaŇāu
= R√≥wna sińô znak
‚Ȇ Nie r√≥wna sińô
¬Ī Plus minus symbol
¬ Nie podpisuj
< Mniej niŇľ znak
> Znak wińôkszy niŇľ
¬į Znak stopnia
¬Ļ Indeks g√≥rny Jeden
² Indeks górny Dwa
³ Indeks górny Trzy
∆í ŇĀaciŇĄska maŇāa litera F z hakiem
% Znak procentu
ÓíČ Tabulacja znak√≥w z uzasadnieniem
‚ÄĪ Na dziesińôńá tysińôcy znak√≥w
‚ąÄ Dla wszystkich
‚ąĀ Komplement
‚ąā CzńôŇõciowe r√≥Ňľnicowanie
‚ąÉ Tam istnieje
‚ąĄ Nie istnieje
‚ąÖ Pusty zestaw
‚ąá Nabla
‚ąą Element
‚ąČ Nie element
‚ąč Zawiera jako czŇāonek
‚ąĆ Nie zawiera jako czŇāonek
‚ąŹ Produkt N-Ary
‚ąź N-Ary Coproduct
‚ąĎ Podsumowanie N-Ary
‚ąď Znak minus lub plus
‚ąĒ Dot Plus
‚ąĖ Ustaw Minus
‚ąó Operator gwiazdki
‚ąė Operator pierŇõcienia
‚ąö Pierwiastek kwadratowy
‚ąĚ Proporcjonalnie do
‚ąě NieskoŇĄczonoŇõńá
‚ąü Prosty kńÖt
‚ą† KńÖt
‚ą° Zmierzony kńÖt
‚ąĘ KńÖt sferyczny
‚ą£ Dzieli
‚ą§ Nie dzieli sińô
‚ą• R√≥wnolegŇāy do
‚ą¶ Nie r√≥wnolegŇāy do
‚ąß Logiczne I
‚ą® Logiczny Or
‚ą© SkrzyŇľowanie
‚ą™ Unia
‚ąę CaŇāka
‚ą¨ Double Integral
‚ą≠ Potr√≥jna integralnoŇõńá
‚ąģ CaŇāka konturowa
‚ąĮ CaŇāka powierzchniowa
‚ąį CaŇāoŇõńá objńôtoŇõciowa
‚ąĪ CaŇākowanie zgodnie z ruchem wskaz√≥wek zegara
‚ą≤ CaŇāka konturowa zgodna z ruchem wskaz√≥wek zegara
‚ą≥ CaŇāka konturowa przeciwnie do ruchu wskaz√≥wek zegara
‚ąī W zwińÖzku z tym
‚ąĶ Bo
‚ą∂ Stosunek
‚ą∑ Proporcja
‚ął Dot Minus
‚ąļ Proporcja geometryczna
‚ąĽ Homotetyczny
‚ąľ Tilde Operator
‚ąĹ Odwr√≥cona tylda
‚ąĺ Odwr√≥cony Leniwy S
‚ąŅ Sinusoida
‚ČÄ Produkt wieniec
‚ČĀ Nie Tilde
‚Čā Minus Tilde
‚ČÉ Asymptotycznie r√≥wny
‚ČĄ Nie asymptotycznie r√≥wny
‚ČÖ W przybliŇľeniu r√≥wne
‚ČÜ W przybliŇľeniu ale nie tak naprawdńô r√≥wny
‚Čá Ani w przybliŇľeniu, ani w rzeczywistoŇõci r√≥wne
‚Čą Prawie r√≥wny
‚ČČ Nie prawie tak samo
‚Čä Prawie r√≥wne lub r√≥wne
‚Čč Potr√≥jna tylda
‚ČĆ Wszystko r√≥wne
‚Čć R√≥wnowaŇľny
‚Čé Geometrically Equivalent To
‚ČŹ R√≥Ňľnica pomińôdzy
‚Čź ZbliŇľa sińô do limitu
‚ČĎ Geometrically Equal To
‚Čí W przybliŇľeniu r√≥wny lub obraz
‚Čď Obraz lub przybliŇľony do r√≥wnego
‚ČĒ OkrńôŇľnica r√≥wna sińô
‚Čē R√≥wna sińô dwukropek
‚ČĖ Ring In Equal To
‚Čó PierŇõcieŇĄ r√≥wny do
‚Čô Szacunki
‚Čö Equiangular To
‚Čú Delta r√≥wna sińô
‚Čü Pytany R√≥wny do
‚Č° Identyczne do
‚ČĘ Nie identyczne do
‚ȧ Mniejszy lub r√≥wny
‚Č• Wińôksze bńÖdŇļ r√≥wne
‚ȶ Mniej niŇľ ponad r√≥wne
‚Čß Wińôkszy niŇľ ponad r√≥wny
‚Č® Mniej niŇľ ale nie r√≥wne
‚Č© Wińôkszy niŇľ ale nie r√≥wny
‚Č™ Znacznie mniej niŇľ
‚Čę Znacznie wińôkszy niŇľ
‚Ȩ pomińôdzy
‚Č≠ Nie jest r√≥wnowaŇľny z
‚Čģ Nie mniej niŇľ
‚ČĮ Nie wińôkszy niŇľ
‚Čį Ani mniej niŇľ, ani tak samo
‚ČĪ Ani wińôksze niŇľ ani r√≥wne
‚Č≤ Mniej niŇľ lub ekwiwalent do
‚Č≥ Wińôkszy niŇľ lub r√≥wnowaŇľny do
‚Čī Ani mniej, ani r√≥wnorzńôdnie
‚ČĶ Ani wyŇľszy niŇľ ani r√≥wnowaŇľny
‚Č∂ Mniej niŇľ lub wińôcej niŇľ
‚Č∑ Wińôkszy niŇľ lub mniejszy niŇľ
‚Čł Ani mniej niŇľ, ani wińôcej niŇľ
‚ČĻ Ani wińôcej niŇľ, ani mniej niŇľ
‚Čļ Poprzedza
‚ČĽ Udaje sińô
‚Čľ Poprzedza lub r√≥wny
‚ČĹ Udaje sińô lub jest r√≥wny
‚Čĺ Poprzedza lub ekwiwalentny do
‚ČŅ Udane lub ekwiwalentne do
⊀ Nie poprzedza
‚äĀ Nie udaje sińô
‚äā Podzbi√≥r
⊃ Superset Of
‚äĄ Nie jest podzbiorem
‚äÖ Nie Superset Of
⊆ Podzbiór lub Równy do
‚äá Superset of lub Equal To
‚äą Ani podzbi√≥r ani r√≥wny
‚äČ Ani Superset, ani Equal To
‚ää Podzbi√≥r z Nie r√≥wna sińô
‚äč Superset z Nie r√≥wna sińô
‚äć MnoŇľenie wielokrotne
‚äé Multiset Union
‚äŹ Kwadratowy obraz
‚äź Kwadratowy oryginaŇā
‚äĎ Kwadratowy obraz lub r√≥wny do
‚äí Kwadratowy oryginaŇā lub r√≥wny do
‚äď Kwadratowa czapka
‚äĒ Square Cup
‚äē ZakreŇõlony Plus
‚äĖ Zakrńôcony Minus
‚äó KrńÖŇľyŇāy czasy
‚äė Circled Division Slash
‚äô Operator kropkowany
‚äö Circled Ring Operator
‚äõ KrńÖŇľyŇā operator gwiazdki
‚äĚ OkrńÖgŇāa kreska
‚äě Squared Plus
‚äü Squared Minus
⊠ Squared Times
‚ä° Operator kwadratu punktowego
‚äĘ Right Tack
⊣ Lewy hak
⊤ Down Tack
‚ä• Up Tack
‚äß Modele
‚ä® Prawdziwe
‚ä© SiŇāy
‚ä™ Potr√≥jny pionowy sŇāupek prawego koŇāowrotka
‚äę Podw√≥jny pionowy prńôt Podw√≥jny prawy koŇāowr√≥t
⊬ Nie udowadnia
‚ä≠ Nie prawda
‚äģ Nie wymusza
‚äĮ Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile
‚äį Poprzedza Under Relation
‚ä≤ Normalna podgrupa
‚ä≥ Zawiera podgrupńô jako normalnńÖ
‚äī Normalna podgrupa lub r√≥wna
‚äĶ Zawiera jako normalnńÖ podgrupńô lub r√≥wnńÖ do
‚ä∂ OryginaŇā
‚ä∑ Obraz przedstawiajńÖcy
‚äł Multimap
‚äĻ Hermitian Conjugate Matrix
‚äļ Interkalat
‚äĽ Xor
‚äĹ Ani
‚äĺ KńÖt prosty z Ňāukiem
‚äŅ Tr√≥jkńÖt prostokńÖtny
‚čÄ N-Ary Logiczne I
‚čĀ N-Ary Logical Or
‚čā SkrzyŇľowanie N-Ary
‚čÉ N-Ary Union
‚čĄ Diamentowy operator
‚čÖ Dot Operator
‚čÜ Gwiezdny operator
‚čá PodziaŇā czas√≥w
‚čą Muszka
‚čČ Left Normal Factor Semidirect Product
‚čä Prawy produkt poŇõredni typu Normal Factor
‚čč Lewy produkt poŇõredni
‚čĆ Prawy produkt poŇõredni
‚čć Odwr√≥cona tylda r√≥wna sińô
‚čé Curly Logical Or
‚čŹ Curly Logical I
‚čź Podw√≥jny podzbi√≥r
‚čĎ Podw√≥jny Superset
‚čí Podw√≥jne przecińôcie
‚čď Podw√≥jna Unia
‚čĒ WidŇāy
‚čē R√≥wne i r√≥wnolegŇāe do
‚čĖ Mniej niŇľ z kropkńÖ
‚čó Wińôkszy niŇľ z kropkńÖ
‚čė O wiele mniej niŇľ
‚čô Bardzo duŇľo wińôkszy niŇľ
‚čö Mniej niŇľ r√≥wne lub wińôksze niŇľ
‚čõ Wińôkszy niŇľ r√≥wny lub mniejszy niŇľ
‚čě R√≥wny lub poprzedni
‚čü R√≥wne lub sukcesy
‚č† Nie poprzedza ani nie jest r√≥wny
‚č° Nie udaje sińô lub jest r√≥wny
‚čĘ Obraz nie kwadratowy lub r√≥wny
‚č£ Nie kwadratowy oryginaŇā lub r√≥wny do
‚č¶ Mniej niŇľ ale nie r√≥wnowaŇľne
‚čß Wińôkszy niŇľ ale nie r√≥wnowaŇľny
‚č® Poprzedza, ale nie jest r√≥wnowaŇľny
‚č© Udaje sińô, ale nie jest r√≥wnowaŇľny
‚č™ Nie normalna podgrupa
‚čę Nie zawiera normalnej podgrupy
‚č¨ Nie Normalna Podgrupa lub R√≥wna Do
‚č≠ Nie zawiera jako normalna podgrupa lub r√≥wna
‚čģ Elipsa pionowa
‚čĮ Elipsa pozioma w linii Ňõrodkowej
‚čį UkoŇõne ukoŇõne prawo w g√≥rńô
‚čĪ UkoŇõne ukoŇõne prawo w d√≥Ňā
‚č≤ Element o dŇāugim skoku poziomym
‚č≥ Element z pionowym paskiem na koŇĄcu skoku poziomego
‚čī MaŇāy element z pionowym paskiem na koŇĄcu poziomego skoku
‚čĶ Element z kropkńÖ powyŇľej
‚č∂ Element z Paskiem
‚č∑ MaŇāy element z paskiem
‚čĻ Element z dwoma poziomymi pocińÖgnińôciami
‚čļ Zawiera dŇāugi poziomy skok
‚čĽ Zawiera pasek pionowy na koŇĄcu skoku poziomego
‚čľ MaŇāe elementy z pionowym paskiem na koŇĄcu poziomego skoku
‚čĹ Zawiera Overbar
‚čĺ MaŇāa zawartoŇõńá z paskiem
‚Ćą Lewy sufit
‚ĆČ Prawy sufit
‚Ćä Lewa podŇāoga
‚Ćč Prawe pińôtro
‚Ć© Lewy wspornik kńÖtowy
‚Ć™ Wspornik kńÖtowy prawostronny

Litery greckie

Symbole HTML-kod CSS-kod Unicode Mnemonika TytuŇā
őĎ Grecka litera alfa
őí Grecka litera Beta
őď Grecka litera Gamma
őĒ Grecka litera delta
őē Grecka litera Epsilon
őĖ Grecka litera Zeta
őó Grecka litera Eta
őė Grecka litera Theta
őô Grecka litera Iota
őö Grecka litera Kappa
őõ Grecka litera Lamda
őú Grecka litera Mu
őĚ Grecka litera Nu
őě Grecka litera Xi
őü Grecka litera Omicron
ő† Grecka litera Pi
ő° Grecka litera Rho
ő£ Grecka litera Sigma
ő§ Grecka litera Tau
ő• Grecka litera upsilon
ő¶ Grecka litera Phi
őß Grecka litera chi
ő® Grecka litera Psi
ő© Grecka litera Omega
őĪ Grecka maŇāa litera alfa
ő≤ Grecka maŇāa litera Beta
ő≥ Grecka maŇāa litera Gamma
őī Grecka maŇāa litera Delta
őĶ Grecka maŇāa litera Epsilon
ő∂ Grecka maŇāa litera Zeta
ő∑ Grecka maŇāa litera Eta
őł Grecka maŇāa litera Theta
őĻ Grecka maŇāa litera Iota
őļ Grecka maŇāa litera Kappa
őĽ Grecka maŇāa litera Lamda
őľ Grecka maŇāa litera Mu
őĹ Grecka maŇāa litera Nu
őĺ Grecka maŇāa litera Xi
őŅ Grecka maŇāa litera Omicron
ŌÄ Grecka maŇāa litera Pi
ŌĀ Grecka maŇāa litera Rho
Ōā Greek Small Letter Final Sigma
ŌÉ Sigma greckiej maŇāej litery