ตัวยกและตัวห้อย

จำนวนอักขระ: 190

ตัวห้อย, ตัวยกละติน

ตัวพิมพ์ใหญ่ตรงกลางของบรรทัด

ตัวปรับแต่งยอดนิยม

ตัวดัดแปลงด้านล่าง

ซึ่งเขียน

ห้อย

ดูสิ่งนี้ด้วย

คัดลอก!