Matematiksel işaretler

Karakter sayısı: 344 Daha fazla oku...

Aritmetik

Çeşitli

Eşitliğe dayalı

Dereceler ve kökler

Karşılaştırma

İntegral

Geometrik

Rakamlar

Mantıksal

Harfler

Küme

Matematiksel Semboller için HTML Varlıkları, Kod Tablosu

Karakter HTML Kodu CSS Kodu Unicode HTML Isim
+ Artı işareti
Eksi işareti
× Çarpma işareti
÷ Bölme İşareti
= Eşittir işareti
Eşit değil
± Artı eksi sembolü
¬ İşaret değil
< İşaretten Az
> Büyük işareti
° Derece işareti
¹ Üst simge bir
² Üst simge iki
³ Üst simge Üç
ƒ Kancalı Latin Küçük Harf F
% Yüzde İşareti
Gerekçe ile Karakter Tablolaması
Her On Bin İşareti Başına
Hepsi için
Tamamlayıcı
Kısmi Diferansiyel
Var
Var Değil
Boş küme
nabla
Elemanı
Bir Eleman Değil
Üye olarak içerir
Üye Olarak İçermiyor
N-Ary Ürünü
N-Ary Coproduct
N-Ary Toplamı
Eksi veya Artı işareti
Nokta Artı
Eksi Ayarla
Yıldız Operatörü
Halka Operatörü
Kare kök
Orantılı
Sonsuzluk
Dik açı
Açı
Ölçülen açı
Küresel açı
Divides
Bölmez
E paralel
Paralel Değil
Mantıksal ve
Mantıksal Veya
kesişim
Birlik
integral
Çift katlı
Üçlü İntegral
Kontur İntegrali
Yüzey İntegrali
Hacim İntegrali
Saat Yönünde İntegral
Saat Yönünde Kontur İntegrali
Saat yönünün tersine Kontur İntegral
bu nedenle
Çünkü
oran
Oran
Nokta eksi
Geometrik Oran
homotetik
Tilde Operatörü
Tersine çevrilmiş Tilde
Ters Tembel S
Sinüs dalgası
Çelenk Ürünü
Tilde değil
Eksi Tilde
Asimptotik Olarak Eşit
Asimptotik Olarak Eşit Değil
Yaklaşık Eşittir
Yaklaşık olarak ama aslında eşit değil
Ne Yaklaşık, ne de Aslında
Neredeyse Eşit
Neredeyse Eşit Değil
Neredeyse Eşit veya Eşit
Üçlü Tilde
Tüm Eşit
Eşittir
Geometrik Olarak Eşdeğer
Arasındaki Fark
Sınıra Yaklaşır
Geometrik Olarak Eşit
Yaklaşık olarak Eşittir veya Görüntü
Görüntü veya Yaklaşık olarak Eşittir
Kolon Eşittir
Kolon eşittir
Eşit Olarak Yüzük
Eşit Yüzük
Tahminler
Eşit
Delta Eşittir
Eşitliği Sorgulandı
Özdeş
Özdeş değil
Daha Az veya Eşit
Büyük veya Eşittir
Eşit-Küçük
Eşit Büyüktür
Daha Az Ama Eşit Değil
Daha Büyük Ama Eşit Değil
Çok daha az
Çok daha büyük
Arasında
Eşdeğer Değil
Daha az olmayan
Büyük Değil
Ne Az, Ne Eşit
Ne Büyüktür ne de Eşit
Daha Az veya Eşdeğer
Büyük veya Eşdeğer
Ne Az veya Ne Eşdeğer
Ne Büyüktür ne de Eşdeğer
Daha Az veya Daha Büyük
Büyüktür veya Büyüktür
Ne Az, Ne Büyük
Ne Büyük Büyük Ne de Küçük Büyük
ilerlettiği
başarırsa
Öncesinde veya Eşittir
Başarılı veya Eşit
Öncesinde veya Eşdeğeri
Başarılı veya Eşdeğeri
Önceden Değil
Başarılı değil
Alt kümesi
Üst kümesi
Alt Küme Değil
Bir süperset değil
Alt Kümesi veya Eşit
Veya Süper Eşit
Ne Alt Küme Ne de Eşit
Ne bir Süperset ne de Eşit
Eşit Olmayan Alt Kümesi
İle Eşit Olmayan
Çoklu Ayar Çarpımı
Multiset Birliği
Kare görüntü
Orijinal kare
Kare Görüntü veya Eşdeğeri
Asıl veya Eşit Kare
Kare kapağı
Kare Kupa
Dairesel Artı
Daire eksi
Daire içine alınmış zamanlar
Dairesel Bölme Slash
Dairesel Nokta Operatörü
Dairesel Halka Operatörü
Dairesel Yıldız Operatörü
Dairesel Çizgi
Kare artı
Kare eksi
Squared Times
Kare Nokta Operatörü
Doğru Tack
Sol çakmak
Aşağı Tack
Tack kadar
Modeller
Doğru
güçler
Üçlü Dikey Çubuk Sağ Turnike
Çift Dikey Çubuk Çift Sağ Turnike
Kanıtlamıyor
Doğru değil
Zorlamaz
Negatif Çift Dikey Çubuk Çift Sağ Turnike
İlişki Altında Öncesi
Normal Alt Grup
Normal Alt Grup Olarak İçerir
Normal Alt Grup veya Buna Eşit
Normal Alt Grup veya Eşit Olarak İçerir
Orijinali
Görüntü
Multimap
Hermitian Konjugat Matrisi
araya eklemek
xor
ne de
Yay ile Dik Açı
Sağ üçgen
N-Ary Mantıksal Ve
N-Ary Mantıksal Veya
N-Ary Kavşağı
N-Ary Birliği
Elmas Operatörü
Nokta Operatörü
Yıldız Operatörü
Division Times
Papyon
Sol Normal Faktör Semidirect Ürünü
Doğru Normal Faktör Semidirect Ürünü
Sol Semidirect Ürünü
Doğru Semidirect Ürünü
Tersine çevrilmiş Tilde eşittir
Kıvırcık Mantıksal Veya
Kıvırcık Mantıksal ve
Çift Altküme
Çifte Üst Ayar
Çift kavşak
Çift sendika
dirgen
Eşit ve Paralel
Dot ile Daha Az
Dot ile Büyük-Than
Çok Çok Daha Az
Çok Daha Büyük
Eşit veya Şundan Büyüktür
Büyük veya Eşit Büyüktür
Eşit veya Öncesinde
Eşit veya Başarılı
Öncesinde veya Eşit Değil
Başarılı veya Eşit Değil
Kare Görüntü Değil veya Eşit Değil
Asıl veya Eşit Kare Değil
Daha Az Ama Eşdeğer Değil
Daha Büyük Ama Eşdeğer Değil
Öncesinde Ancak Eşdeğer Değil
Başarılı ancak Eşdeğer Değil
Normal Bir Alt Grup Değil
Normal Alt Grup Olarak İçermiyor
Normal Alt Grup veya Eşit Değil
Normal Alt Grup veya Eşit İçermez
Dikey elips
Orta Çizgi Yatay Elips
Yukarı Dik Çapraz Elips
Aşağı sağ çapraz elips
Uzun Yatay Stroklu Elemanlar
Yatay Kontur Sonunda Düşey Çubuklu Eleman
Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuklu Küçük Eleman
Yukarıda Nokta ile Elemanı
Overbarlı eleman
Üst Çubuklu Küçük Eleman
İki Yatay Vuruşlu Elemanı
Uzun Yatay Strok İçerir
Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuk İçerir
Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuklu Küçük İçerir
Overbar ile içerir
Üst Çubuklu Küçük İçerir
Sol Tavan
Doğru tavan
Sol Kat
Sağ zemin
Sol İşaret Açılı Braketi
Sağ İşaret Açısı Braketi
Kopyalandı!