Znaki matematyczne

Liczba znaków: 344 Czytaj więcej...

Arytmetyka

Różny

Oparty na równości

Stopnie i korzenie

Porównanie

Całki

Geometryczne

Ryciny

Logiczne

Listy

Zbiór

Encje HTML dla symboli matematycznych, tabela kodów

Symbole HTML-kod CSS-kod Unicode Mnemonika Tytuł
+ Znak plus
Minus
× Znak mnożenia
÷ Znak podziału
= Równa się znak
Nie równa się
± Plus minus symbol
¬ Nie podpisuj
< Mniej niż znak
> Znak większy niż
° Znak stopnia
¹ Indeks górny Jeden
² Indeks górny Dwa
³ Indeks górny Trzy
ƒ Łacińska mała litera F z hakiem
% Znak procentu
‰ Tabulacja znaków z uzasadnieniem
Na dziesięć tysięcy znaków
Dla wszystkich
Komplement
Częściowe różnicowanie
Tam istnieje
Nie istnieje
Pusty zestaw
Nabla
Element
Nie element
Zawiera jako członek
Nie zawiera jako członek
Produkt N-Ary
N-Ary Coproduct
Podsumowanie N-Ary
Znak minus lub plus
Dot Plus
Ustaw Minus
Operator gwiazdki
Operator pierścienia
Pierwiastek kwadratowy
Proporcjonalnie do
Nieskończoność
Prosty kąt
Kąt
Zmierzony kąt
Kąt sferyczny
Dzieli
Nie dzieli się
Równoległy do
Nie równoległy do
Logiczne I
Logiczny Or
Skrzyżowanie
Unia
Całka
Double Integral
Potrójna integralność
Całka konturowa
Całka powierzchniowa
Całość objętościowa
Całkowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Całka konturowa zgodna z ruchem wskazówek zegara
Całka konturowa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
W związku z tym
Bo
Stosunek
Proporcja
Dot Minus
Proporcja geometryczna
Homotetyczny
Tilde Operator
Odwrócona tylda
Odwrócony Leniwy S
Sinusoida
Produkt wieniec
Nie Tilde
Minus Tilde
Asymptotycznie równy
Nie asymptotycznie równy
W przybliżeniu równe
W przybliżeniu ale nie tak naprawdę równy
Ani w przybliżeniu, ani w rzeczywistości równe
Prawie równy
Nie prawie tak samo
Prawie równe lub równe
Potrójna tylda
Wszystko równe
Równoważny
Geometrically Equivalent To
Różnica pomiędzy
Zbliża się do limitu
Geometrically Equal To
W przybliżeniu równy lub obraz
Obraz lub przybliżony do równego
Okrężnica równa się
Równa się dwukropek
Ring In Equal To
Pierścień równy do
Szacunki
Equiangular To
Delta równa się
Pytany Równy do
Identyczne do
Nie identyczne do
Mniejszy lub równy
Większe bądź równe
Mniej niż ponad równe
Większy niż ponad równy
Mniej niż ale nie równe
Większy niż ale nie równy
Znacznie mniej niż
Znacznie większy niż
pomiędzy
Nie jest równoważny z
Nie mniej niż
Nie większy niż
Ani mniej niż, ani tak samo
Ani większe niż ani równe
Mniej niż lub ekwiwalent do
Większy niż lub równoważny do
Ani mniej, ani równorzędnie
Ani wyższy niż ani równoważny
Mniej niż lub więcej niż
Większy niż lub mniejszy niż
Ani mniej niż, ani więcej niż
Ani więcej niż, ani mniej niż
Poprzedza
Udaje się
Poprzedza lub równy
Udaje się lub jest równy
Poprzedza lub ekwiwalentny do
Udane lub ekwiwalentne do
Nie poprzedza
Nie udaje się
Podzbiór
Superset Of
Nie jest podzbiorem
Nie Superset Of
Podzbiór lub Równy do
Superset of lub Equal To
Ani podzbiór ani równy
Ani Superset, ani Equal To
Podzbiór z Nie równa się
Superset z Nie równa się
Mnożenie wielokrotne
Multiset Union
Kwadratowy obraz
Kwadratowy oryginał
Kwadratowy obraz lub równy do
Kwadratowy oryginał lub równy do
Kwadratowa czapka
Square Cup
Zakreślony Plus
Zakręcony Minus
Krążyły czasy
Circled Division Slash
Operator kropkowany
Circled Ring Operator
Krążył operator gwiazdki
Okrągła kreska
Squared Plus
Squared Minus
Squared Times
Operator kwadratu punktowego
Right Tack
Lewy hak
Down Tack
Up Tack
Modele
Prawdziwe
Siły
Potrójny pionowy słupek prawego kołowrotka
Podwójny pionowy pręt Podwójny prawy kołowrót
Nie udowadnia
Nie prawda
Nie wymusza
Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile
Poprzedza Under Relation
Normalna podgrupa
Zawiera podgrupę jako normalną
Normalna podgrupa lub równa
Zawiera jako normalną podgrupę lub równą do
Oryginał
Obraz przedstawiający
Multimap
Hermitian Conjugate Matrix
Interkalat
Xor
Ani
Kąt prosty z łukiem
Trójkąt prostokątny
N-Ary Logiczne I
N-Ary Logical Or
Skrzyżowanie N-Ary
N-Ary Union
Diamentowy operator
Dot Operator
Gwiezdny operator
Podział czasów
Muszka
Left Normal Factor Semidirect Product
Prawy produkt pośredni typu Normal Factor
Lewy produkt pośredni
Prawy produkt pośredni
Odwrócona tylda równa się
Curly Logical Or
Curly Logical I
Podwójny podzbiór
Podwójny Superset
Podwójne przecięcie
Podwójna Unia
Widły
Równe i równoległe do
Mniej niż z kropką
Większy niż z kropką
O wiele mniej niż
Bardzo dużo większy niż
Mniej niż równe lub większe niż
Większy niż równy lub mniejszy niż
Równy lub poprzedni
Równe lub sukcesy
Nie poprzedza ani nie jest równy
Nie udaje się lub jest równy
Obraz nie kwadratowy lub równy
Nie kwadratowy oryginał lub równy do
Mniej niż ale nie równoważne
Większy niż ale nie równoważny
Poprzedza, ale nie jest równoważny
Udaje się, ale nie jest równoważny
Nie normalna podgrupa
Nie zawiera normalnej podgrupy
Nie Normalna Podgrupa lub Równa Do
Nie zawiera jako normalna podgrupa lub równa
Elipsa pionowa
Elipsa pozioma w linii środkowej
Ukośne ukośne prawo w górę
Ukośne ukośne prawo w dół
Element o długim skoku poziomym
Element z pionowym paskiem na końcu skoku poziomego
Mały element z pionowym paskiem na końcu poziomego skoku
Element z kropką powyżej
Element z Paskiem
Mały element z paskiem
Element z dwoma poziomymi pociągnięciami
Zawiera długi poziomy skok
Zawiera pasek pionowy na końcu skoku poziomego
Małe elementy z pionowym paskiem na końcu poziomego skoku
Zawiera Overbar
Mała zawartość z paskiem
Lewy sufit
Prawy sufit
Lewa podłoga
Prawe piętro
Lewy wspornik kątowy
Wspornik kątowy prawostronny
Skopiowane!