Supplemental Arrows-B is a Unicode block containing miscellaneous Arrows, arrow tails, crossing arrows used in knot descriptions, curved arrows, and harpoons.

Właściwości

Zakres 2900–297F
Znaki 128

Lista Znaków

Reprezentacja w Unicode

Skopiowane!