ลูกศรเสริม-B

ช่วง: 2900—297F จำนวนอักขระ: 128 อ่านเพิ่มเติม...

คำอธิบาย

สัญลักษณ์ 128
ช่วง 2900—297F

Supplemental Arrows-B is a Unicode block containing miscellaneous arrows, arrow tails, crossing arrows used in knot descriptions, curved arrows, and harpoons.

คัดลอก!