Małe litery

Liczba znaków: 190

Indeks dolny, indeks górny łacina

Wielkie litery na środku linii

Najlepszy modyfikator

Dolny modyfikator

Indeks górny, stopień naukowy

Indeks dolny

Skopiowane!