ช่องว่าง

ข้อความต้นฉบับ

ข้อความที่จัดรูปแบบ

ดูสิ่งนี้ด้วย

เว้นวรรคและแบ่งบรรทัดใน instagram และ facebook

คัดลอก!