ตัวเข้ารหัส HTML

ข้อความล้วน

Result

ดูสิ่งนี้ด้วย

คัดลอก!