ขีดฆ่าข้อความ

ข้อความ

Result

̶ข̶ี̶ด̶ฆ̶̶่า̶ข̶̶้อ̶ค̶ว̶า̶ม̶
͟ข͟ี͟ด͟เ͟ส้͟͟น͟ใ͟ต้͟͟
̤เ̤ส้̤̤น̤ป̤ร̤ะ̤
̷̷เ̷ฉ̷ื̷อ̷น̷ก̷ั̷บ̷ส̷ั̷ญ̷ล̷ั̷ก̷ษ̷ณ̷์̷
͇ข͇ี͇ด͇เ͇ส้͇͇น͇ใ͇ต้͇͇ส͇อ͇ง͇
̰ค̰ล̰ื่̰̰น̰บ̰ร̰ร̰ท̰ั̰ด̰
เ҉ข҉้҉า҉ร҉ห҉ั҉ส҉ข҉้҉อ҉ค҉ว҉า҉ม҉
■■■■■■■■■■■■■■
̸ส̸̸ูง̸เ̸ฉ̸ื̸อ̸น̸ก̸ั̸บ̸ส̸ั̸ญ̸ล̸ั̸ก̸ษ̸ณ̸์̸

ดูสิ่งนี้ด้วย

ขีดฆ่าข้อความ

คัดลอก!