แป้นพิมพ์อีโมจิ

คัดลอกและวาง Emoji ใด ๆ

ดูสิ่งนี้ด้วย

คลิกที่สัญลักษณ์และมันจะคัดลอกโดยอัตโนมัติ!

นอกจากนี้ยังไปที่กล่องนี้ซึ่งคุณสามารถป้อนข้อความและตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ใดก็ได้!

คัดลอก!