Małe liczby

Liczba znaków: 30

Indeks górny, stopień naukowy

Indeks dolny

Skopiowane!