อักษรจาโมของฮันกึล

ช่วง: 1100—11FF จำนวนอักขระ: 256 อ่านเพิ่มเติม...

คำอธิบาย

Type อักษรประกอบสระ
สัญลักษณ์ 256
ช่วง 1100—11FF
ภาษา ภาษาเกาหลี

Hangul Jamo is a Unicode block containing positional (Choseong, Jungseong, and Jongseong) forms of the Hangul consonant and vowel clusters. They can be used to dynamically compose syllables that are not available as precomposed Hangul syllables in Unicode, specifically archaic syllables containing sounds that have since merged phonetically with other sounds in modern pronunciation.

คัดลอก!