ศร

เส้นเสี้ยวครึ่งวงกลมพร้อมกับตัวชี้ ลูก ศรที่มีการปรับเปลี่ยน (จังหวะเส้นมุม) โค้งหยักด้วยจุดฉมวก

คุณสมบัติ

ช่วง 2190–21FF
ตัวละคร 112

รายชื่อตัวอักษร

ตารางตัวอักษร

คัดลอก!