อักษรละตินส่วนเพิ่ม-A

ช่วง: 0100—017F จำนวนอักขระ: 128 อ่านเพิ่มเติม...

คำอธิบาย

Type ตัวอักษร
สัญลักษณ์ 128
ช่วง 0100—017F
ภาษา ภาษาเคลต์, ภาษาซามิ, ภาษามอลตา, ภาษาตุรกี

Latin Extended-A is a block of the Unicode Standard.

It encodes Latin letters from the Latin ISO character sets other than Latin-1 (which is already encoded in the Latin-1 Supplement block) and also legacy characters from the ISO 6937 standard.

The Latin Extended-A block has been in the Unicode Standard since version 1.0, with its entire character repertoire, except for the Latin Small Letter Long S, which was added during unification with ISO 10646 in version 1.1

คัดลอก!