สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เบ็ดเตล็ด-B

Miscellaneous Mathematical Symbols-B is a Unicode block containing Miscellaneous mathematical symbols, including brackets, angles, and circle symbols.

คุณสมบัติ

ช่วง 2980–29FF
ตัวละคร 128

รายชื่อตัวอักษร

การแสดงผลในรูปแบบ Unicode

คัดลอก!