รูปแบบการนำเสนอเรียงตามอักษร

Alphabetic Presentation Forms is a Unicode block containing standard ligatures for the Latin, Armenian, and Hebrew scripts.

คุณสมบัติ

ช่วง FB00–FB4F
ตัวละคร 80

รายชื่อตัวอักษร

การแสดงผลในรูปแบบ Unicode

คัดลอก!