ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เสริม

ช่วง: 2A00—2AFF จำนวนอักขระ: 256 อ่านเพิ่มเติม...

คำอธิบาย

สัญลักษณ์ 256
ช่วง 2A00—2AFF

Supplemental Mathematical Operators is a Unicode block containing various mathematical symbols, including N-ary operators, summations and integrals, intersections and unions, logical and relational operators, and subset/superset relations.

คัดลอก!