การเขียนจามเป็นจดหมาย syllabic ใช้เพื่อบันทึกภาษาจาม มันเป็นของครอบครัวภาษา Austronesian การเขียนเป็นหนึ่งในงานเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มันกลับไปที่อักษร Brahmi; เขียนจากซ้ายไปขวาแนวนอน จารึกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการใช้เขียนวันที่ตั้งแต่ต้นสหัสวรรษแรก เก็บรักษาต้นฉบับไว้เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเอกสารทางศาสนาโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์ตำนานและตำราอื่น ๆ

วันนี้ห้องกัมพูชาส่วนใหญ่ใช้อักษรอาหรับตัวอักษรแชมใช้เฉพาะในขอบเขตของประเทศเวียดนามเท่านั้น ในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส Chamas ทั้งหมดต้องใช้อักษรละตินเพื่อเขียนภาษาของตัวเอง การเขียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัฒนธรรมจามดั้งเดิม แต่สิ่งนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ในปี พ.ศ. 2551 สคริปต์แชมได้รับการเพิ่มลงใน Unicode

คุณสมบัติ

ช่วง AA00–AA5F
ตัวละคร 96

รายชื่อตัวอักษร

ตารางตัวอักษร

คัดลอก!